ÇEVREYE SAYGI

Hayatın Devamı İçin Çevreye Duyarlıyız,
Kaliteli ve verimli üretimi, üretirken tasarruf etmeyi, çevreye etkiyi en aza indirmeyi ve doğayı korumayı hedefledik. Bu amaçla ilk kurulum aşamasından günümüze kadar bu politikaya uygun ekipmanlar kullandık. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek verimliliği ve kaliteyi arttıran, enerji tasarrufu sağlayan ve çevreyi korumak için gerekli olan her türlü gelişmeye yatırım yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

Çevreyi Korumak Önceliğimizdir,
KÇS, üretimde çevreci yaklaşım olarak Çevre Yönetim Birimi’ni kurarak; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almıştır. Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi (SEÖS) ile bakanlık tarafından online izlenmektedir.

Daha Temiz Bir Dünya İçin Atıklarımızı Kontrol Altında Tutuyoruz,
Çimento üretiminde proses kaynaklı herhangi atık oluşmamakta olup, bakım sonucu ortaya çıkan atıklar mevzuat kapsamında lisanslı firmalara gönderilmektedir.
 
Daha Az Enerji Tüketerek Daha Kaliteli ve Verimli Üretim, 
Verimliliği ve kaliteyi artırmak, daha az enerji tüketmek için  “atık ısıdan enerji üretimi” ve “atık yakma” yatırımlarımız hayata geçirilmiştir. Bu sayede hem atık ısıdan enerji üreterek doğal kaynaklarının tüketilmesini önlüyoruz hem de atıkları bertaraf ederek çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz.

Atıkları Bertaraf Ediyoruz, Çevremizi kirletmiyoruz,
Atıkları çöp olarak değil, geri kazanım, geri dönüşüm ve enerji geri kazanımı için alternatif hammadde ve ek yakıt olarak  kullanılabilmektedir. Enerji geri kazanımı amacıyla kurduğumuz Atık Yakma Tesisimizde, atıkların bertarafını gerçekleştirerek çevre kirliliğini azaltmasının yanı sıra enerji geri kazanımı da sağlamaktayız.