ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

1.

Kaliteli Ürünleri;

Hizmetin her aşamasında modern teknolojiyi kullanarak; kanun, mevzuat, yasal şartlar ve standartlara uygun kalite ve güvenilirlikteki ürünleri piyasaya sunmayı,

2.

Çevreye Saygılı;

Havaya, toprağa, suya ve diğer doğal kaynaklara zarar vermeden, kaynakları etkin ve planlı kullanarak, gelecek nesillere yaşanabilir ve temiz bir çevreyi miras bırakmayı,

3.

Güvenli bir Çalışma Ortamı;

Tüm çalışanlarımıza; hizmet sunduğumuz alanlarda sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortam sağlayarak, çevreye ve insana duyarlı bir çalışma ortamı sağlamayı,

4.

Enerji Verimli;

Enerji verimliliğinin arttırılması ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden, kalite ve performansı düşürmeden sağlamayı,

5.

İnsan Odaklı;

Üstlenmiş olduğu bu görevde ülkesine yararlı, çalışanlarıyla bir aile gibi çıtasını her zaman bir adım öne taşıyan nitelikli ve eğitimli iş gücü ile kusursuz müşteri memnuniyetini hedefleyip hizmetlerinde mükemmel kaliteyi yakalamayı,

6.

Sürekli İyileştiren;

Sürekli iyileştirme ve geliştirme prensipleri doğrultusunda yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek yerinde saymadan daha emin adımlarla kaliteyi ilk seferinde ve sürekli sağlayıp pazarında saygın ve güvenilir bir kuruluş olmak