İK POLİTİKAMIZ

Bir adım önde olmak ve fark yaratmak, çalışanlarımızı en iyi şekilde desteklemek için öğrenmeye ve gelişmeye yönelik programlarla organizasyonel gelişimimizi sürekli kılmayı amaçlıyoruz. 

 • Hedeflerimiz doğrultusunda insan gücünü verimli kullanmak,
 • İş görenlerimizin tüm gereksinimlerini karşılamak ve gelişimlerini sağlamak,
 • En büyük rekabet avantajının “insan gücü” olduğunun farkındalığı ile tüm faaliyetlerimizde insancıl davranış ilkesini benimsemek,
 • “Doğru işe doğru insan” ve “eşit işe eşit ücret” uygulamaları ile eşitlik ilkesini benimsemek,
 • İş görenlerimizin bilgi eskimelerini önlemek ve iş görenlerimizin en uygun beceri düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla eğitim ve gelişimlerini sağlamak,
 • Çağın gereksinimlerini en iyi şekilde yerine getirebilecek “bilgi insanı”nı hazırlamak için uygun eğitim ortamlarını hazırlamak,
 • İnsan ilişkileri, çalışanların tatmini, kariyer planları, performans değerlendirmesi, işe alım ve uyum programları gibi insan odaklı işlevleri yerine getirmek,
 • Tüm iş görenlerimizin ortak hedefler etrafında birleşmelerini sağlamak,
 • Holding amaçlarıyla iş görenlerimizin amaçlarını birlikte ele almak,
 • İş görenlerimizin motivasyon düzeyini yüksek tutmak.

Hedeflerimiz;

 • Her seviyeden çalışanımızın Kurum Kimliğini benimsetmek,
 • Ortak vizyon altında yetkin hale getirmek,
 • Çalışanların mesleki gelişiminin yanında kişisel gelişimine ve liderlik gelişimine destek çözümler üretmek,

Bu kazanımların iş sonuçlarına yansımasını takip etmek. Bu doğrultuda çalışanlarımıza eğitimler vermeye çalışıyoruz.

Yeni iş başı yapan çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimler;

 • Oryantasyon Bilgilendirme Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • Çevre Bilinçlendirme ve Atık Yönetimi Eğitimi
 • Entegre Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi