ATIK GERİ KAZANIMI / BERTARAFI

Atıkları Bertaraf Ediyoruz, Doğal Kaynakları Tüketmiyoruz,

Haziran 2018 yılında tamamlanan Atık Yakma Tesisi yatırımımız ile birlikte, Çimento üretiminin yanında Atık Yakma ve Beraber Yakma konulu Çevre İzin ve Lisansı kapsamında atıkların geri kazanımını sağlamaktayız.

Çimento Sanayinde Atık Yakma ve Beraber Yakma sistemleri; enerji geri kazanımında en elverişli yöntemdir. Bu yöntem ile fosil yakıtlara olan bağımlığın azalmasının yanı sıra, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına da katkı sağlanmaktadır. Fosil yakıtlar yerine ısıl değeri yüksek atıkların kısmen ya da tamamen kullanıldığı durumlarda hem enerji maliyetini önemli ölçüde düşürmekte hem de fosil yakıt tüketiminde azalttım gerçekleşmektedir.

Çimento üretim prosesinde atıkların geri kazanımı yapıldığında; prosesten kaynaklı atık, kül vb. atıklar oluşmamakta ve atıkların geri kazanımı yapılırken yeni bir kirliliğe sebep olunmamaktadır.
Atık yakma tesisimizde 2019 yılında 24.000 ton atık bertaraf edilerek çevre kirliliğinin azaltılmasına ve enerji geri kazanımına katkıda bulunulmuştur.